Disclaimer

De gegevens op deze site werden met zorgvuldigheid samengesteld, maar mochten er zich onverhoopt
toch onjuistheden voordoen, dan maakt Garagebedrijf Tinie van de Heuvel reeds thans voor alsdan het
voorbehoud dat daaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden.